Král a uhlíř (Opera)
Dne 13.06.1929 v 19:30
Národní divadlo
Cyklus Dvořákových oper - IX.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Bernard Guldener
Inscenátoři
Role
Král Matyáš: Hilbert Jan Vávra (Vlastní)
Jindřich: Miloslav Jeník (Vlastní)
Matěj: Emil Pollert (Vlastní)
Anna: Marie Rejholcová (Vlastní)
Liduška: Ota Horáková (Vlastní)
Jeník: Jaroslav Gleich (Vlastní)
První lovec: Karel Hruška (Vlastní)
Druhý lovec: Bohumil Soběský (Vlastní)
Královna: Božena Kozlíková (Vlastní)
Eva: Marie Šponarová (Vlastní)
Sekáček: Hanuš Thein (Vlastní)
Páže: Marie Charvátová (Vlastní)