Eugen Oněgin (Opera)
Dne 28.02.1932 v 14:45
Národní divadlo
Inscenátoři
Role
Larina: Marie Kalivodová (Vlastní)
Olga: Marie Pixová (Vlastní)
Filipěvna: Marie Rejholcová (Vlastní)
Lenský: Vladimír Tomš (Vlastní)
Kníže Gremin: Václav Marek (Vlastní)
Major: Hanuš Thein (Vlastní)
Zářecký: Bohumil Soběský (Vlastní)
Triquet: Mirko (Vladimír) Štork (Vlastní)
Taťana: Marie Šponarová (Vlastní)
Eugen Oněgin: Zdeněk Otava (Vlastní)
Guillot: Antonín Novotný (Vlastní)
Spolupracovali
Režijní dozor : Hanuš Thein, Neuveden
K zahájení výstavy ,,Puškin a jeho doba´´.