Rusalka (Opera)
Dne 29.05.1932 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Kvapil
Inscenátoři
Role
Princ: Tino Šimek (Host)
Vodník: Václav Marek (Vlastní)
Cizí kněžna: Marie Veselá (Vlastní)
Kuchtík: Marie Crhová (Vlastní)
Hajný: Karel Hruška (Vlastní)
Lovec: Stanislav Muž (Vlastní)
Čarodějnice: Marta Krásová (Vlastní)
Lesní žínka: Míla Kočová (Vlastní)
Třetí žínka: Marie Pixová (Vlastní)
Jiná žínka: Ota Horáková (Vlastní)
Za snížené ceny.