Boris Godunov (Opera)
Dne 22.02.1933 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent: Josef Vinkler
Režie: Emil Pollert
Role
Boris Godunov: Pavel Ludikar (Host)
Feodor: Marie Crhová (Vlastní)
Ksenie: Míla Kočová (Vlastní)
Jejich chůva: Marie Pixová (Vlastní)
Kníže Vasilij Šujskij: Miloslav Jeník (Vlastní)
Pimen: Jiří Huml (Vlastní)
Samozvanec pod jménem Grigoria: Theodor Schütz (Vlastní)
Marina Mníšková: Marie Veselá (Vlastní)
Rangoni: Luděk Mandaus (Host)
Varlaam: Emil Pollert (Vlastní)
Misail: Mirko (Vladimír) Štork (Vlastní)
Hospodská: Marie Šlechtová (Vlastní)
Nikitič: Hynek Lažanský (Vlastní)
Jurodivý: Karel Hruška (Vlastní)
Strážník: Hanuš Thein (Vlastní)
Tělesný bojar: Josef Mužík (Vlastní)
Miťucha: Jaroslav Janota (Vlastní)
Stará žena: Marie Bednářová (Vlastní)
Jiná žena: Dobroslava Sudíková (Vlastní)
Mužík: Jaroslav Suda (Vlastní)
Jiný mužík: Josef Svoboda (Vlastní)
Chruščov: Antonín Novotný (Vlastní)
Lovicki: Josef Havlík (Vlastní)
Čerňakovski: Rudolf (Josef) Cibulka (Vlastní)
Andrej Ščelkanov: Bohumil Soběský (Vlastní)
Pavel Ludikar j. h.
Fotogalerie
Boris Godunov - 20.02.1919, Vilém Zítek (Rangoni)