Svatá Ludmila (Opera)
Dne 13.04.1934 v 19:30
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Vrchlický
Inscenátoři
Role
Ludmila: Ada Nordenová (Vlastní)
Svatava: Marta Krásová (Vlastní)
Poustevník Ivan: Vilém Zítek (Vlastní)
Bořivoj: Vladimír Tomš (Vlastní)
Arcibiskup Metoděj: Josef Celerin (Vlastní)
Třetí družka Ludmilina: Štěpánka Štěpánová (Vlastní)
Jinoch z družiny Ludmiliny: Jaroslav Gleich (Vlastní)
Jinoch z družiny Ludmiliny: Václav Marek (Vlastní)
Jinoch z družiny Ludmiliny: Bronislav Chorovič (Vlastní)
Jiná družka Ludmilina: Marie Budíková (Vlastní)
Po prvé v novém studování a scenování. Dvořákův cyklus VII.