V studni (Opera)
Dne 30.03.1957 v 14:30
Smetanovo divadlo
Předloha
S: O. Zich, Malířský nápad (o). V repr. s dalšími tituly.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Karel Sabina
Inscenátoři
Dirigent: Robert Brock
Kostýmy: Josef Lada
Režie: Hanuš Thein
Scéna: Josef Lada
Role
Janek: Eduard Haken (Vlastní)
Vojtěch: Jiří Pavlíček (Host)
Lidunka: Maria Tauberová (Vlastní)
Veruna: Ludmila Hanzalíková (Vlastní)