Eugen Oněgin (Opera)
Dne 12.01.1987 v 19:00
Smetanovo divadlo
Spoluúčinkují žáci Baletního učiliště ND.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Larina: Marcela Machotková (Vlastní)
Olga: Marie Veselá (Vlastní)
Filipěvna: Ivana Mixová (Vlastní)
Lenský: Vojtěch Kocián (Vlastní)
Kníže Gremin: Eduard Haken (Vlastní)
Major: Josef Heriban (Vlastní)
Triquet: Alfréd Hampel (Vlastní)
Taťana: Marie Kremerová (Vlastní)
Eugen Oněgin: Pavel Červinka (Vlastní)
Guillot: Oldřich Panovský (Vlastní)
Zárecký: Pavel Horáček (Vlastní)
Předzpěvák: Viktor Kočí (Vlastní)
Změna představení pro nemoc - místo Fausta a Markétky.
Fotogalerie
Eugen Oněgin - 12.12.1969, Alfréd Hampel (Triquet)
Foto: Jaromír Svoboda
Eugen Oněgin - 12.12.1969, Drahomíra Tikalová (Larina)
Foto: Jaromír Svoboda