Bez věna
Role
Charita Ignatěvna Ogudalová: Marie Hübnerová
Mokij Parmenyč Knurov: Karel Želenský
Vasilij Danilič Voževatov: Eduard Tesař
Sergěj Sergějič Paratov: Jan Vávra
Julij Kapytonyč Karandyšev: Rudolf Deyl
Eufrosina Potapovna: Anna Červená
Robinzon: Otto Boleška
Gavrilo: Karel Mušek
Lokaj u Ogudalové: Václav Zintl