Rozmary náhody
Role
Doktorova choť: Hermína Kratinová
Doktorův syn: Eduard Tesař
Jacquelina: Müllerová
Krejčí: Karel Váňa
Předseda zkušební komise: Karel Želenský
První profesor: Vladimír Merhaut
Druhý profesor: Alexander Třebovský
Universitní pedel: Karel Váňa
Představený universitní stráže: Karel Kolár
Státní návladní: Otto Rubík
Předseda soudu: Karel Jičínský
Psychiatr: Jaroslav Vojta
Soudní vykonavatel: Alexander Třebovský
První soudce: Hanuš Jůza
Druhý soudce: Igor Kutný, Eduard Blažek
Doktorův sluha: František Velebný