Seznam představení (Jindřiška (Anna) Laubová)
Madame Sans-Gene - Činohra, sezona 1893/1894
Malý vévoda - Ostatní, sezona 1892/1893
Naši furianti - Činohra, sezona 1894/1895
Prodaná nevěsta - Opera, sezona 1883/1884
Prodaná nevěsta - Opera, sezona 1891/1892
Soud lásky - Činohra, sezona 1898/1899