loading
 
 

tisknout stránku

zpìt zpìt

vyhledat vyhledat

  Alice Šlegrová

   

  Životopis:

  Vedoucí garderoby Stavovského divadla.

  Spolupráce na inscenacích:

  Don Giovanni premiéra: sezona 2005/2006 - vedoucí garderoby
  Brel - Vysockij - Kryl (Sólo pro tøi) premiéra: sezona 2006/2007 - vedoucí garderoby
  Mikve premiéra: sezona 2008/2009 - vedoucí garderoby
  Únos ze serailu premiéra: sezona 2010/2011 - vedoucí garderoby
  Don Giovanni premiéra: sezona 2011/2012 - vedoucí garderoby
  Jedenácté pøikázání aneb Mucholapka premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
  Les premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
  Valmont premiéra: sezona 2013/2014 - vedoucí garderoby
  Audience u královny premiéra: sezona 2014/2015 - vedoucí garderoby
  Othello, benátský mouøenín premiéra: sezona 2014/2015 - vedoucí garderoby
  Jako bøitva (Nìmcová) premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Modrý pták premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Popelka (La cenerentola) premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Vítej na svìtì (Baby Balet Praha) premiéra: sezona 2015/2016 - vedoucí garderoby
  Absolventské pøedstavení (Taneèní konzervatoø hl. m. Prahy) premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Absolventské pøedstavení 2017 (Taneèní centrum Praha) premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Ballet Hommes Fatals premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Krvavá svatba premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Malá moøská víla premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Mlynáøova opièka premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Poprask v opeøe premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Snìní premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Spalovaè mrtvol premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Tøi sestry premiéra: sezona 2016/2017 - vedoucí garderoby
  Cesta premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Faust premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Figarova svatba premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Noèní sezóna premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Silvestr s Mozartem premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Vítejte v Thébách premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Zneuctìní Lukrécie (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) premiéra: sezona 2017/2018 - vedoucí garderoby
  Fidelio premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Kafka: Proces premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Kouzelná zemì premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Misantrop premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Mozart... a ti druzí premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Netrpìlivost srdce premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Promìny premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Silvestr s Mozartem premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  TCP Gala premiéra: sezona 2018/2019 - vedoucí garderoby
  Leonce & Lena premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
  Obìd u Wittgensteina premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
  Sametové baletní gala premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby
  Silvestr s Mozartem premiéra: sezona 2019/2020 - vedoucí garderoby

  Seznam pøedstavení