Bohema (Opera)
Národní divadlo, od 26.12.1908 do 05.12.1910 (18x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : František Picka
Režie : Robert Polák