Italka v Alžíru (Opera)
Stavovské divadlo, od 31.12.1933 do 12.02.1935 (14x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Angelo Anelli
Překlad : Adolf Wenig st.
Inscenátoři