Mistři pěvci norimberští (Opera)
Národní divadlo, od 25.12.1899 do 22.03.1900 (5x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Richard Wagner
Inscenátoři
Dirigent : Adolf Čech
Role
Hans Sachs : Bohumil Benoni
Vít Pogner : Václav Kliment
Kunz Vogelgesang : Hynek Švejda
Konrád Nachtigall : Karel Kindl
Sixtus Beckmesser : Robert Polák
Fric Kothner : František Šír
Baltazar Zorn : Adolf Krössing
Oldřich Eisslinger : František Kubla
Augustin Moser : František Morda
Heřman Ortel : Karel Veverka
Hans Schwarz : Karel Bašek
Hans Foltz : Josef Žižka
Walther ze Stolzing : Vladislav Florjanský
Jiný učenník : Anežka Archlebová
Ponocný : Jindřich Mošna