Mistři pěvci norimberští (Opera)
Národní divadlo, od 09.11.1934 do 09.03.1935 (10x)
Spoluúčinkuje pěvecký sbor Hlahol.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Richard Wagner
Překlad : Zdeněk Knittl
Inscenátoři
Role
Hans Sachs : Stanislav Muž
Vít Pogner : Jiří Huml
Kunz Vogelgesang : Bronislav Chorovič
Konrád Nachtigall : Václav Marek
Sixtus Beckmesser : Emil Pollert
Fritz Kothner : Jan Konstantin
Baltazar Zorn : Vladimír Tomš
Oldřich Eisslinger : Miloslav Jeník
Augustin Moser : Karel Hruška
Heřman Ortel : Bohumil Soběský
Hans Schwarz : Josef Celerin
Hans Foltz : Hanuš Thein
Walther Stolzing : Richard Kubla
Druhý učedník : Marie Petridesová
Magdalena : Marie Pixová
Ponocný : Josef Křikava