Polský žid (Opera)
Stavovské divadlo, od 18.06.1926 do 24.02.1927 (9x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Victor Léon, Richard Batka
Překlad : Josef Vymětal
Inscenátoři