Dceruška hostinského (Opera)
Národní divadlo, od 24.02.1925 do 28.04.1925 (4x)
S: Stravinskij, Petruška (b). V repr. s: Blodek, V studni (o).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Karel Mašek
Inscenátoři
Role
Hostinský : Emil Focht, Emil Pollert
Tučný mužík : Mirko Štork
Student : Miloslav Jeník
Šumař : Luděk Mandaus
Lehkomyslník : Jan Fifka
Milenec : Theodor Schütz
Chudák : Marie Crhová
Fotogalerie
Dceruška hostinského - 24.02.1925, Josef Matěj Gottlieb - scéna