Velký koncert Františka Ondříčka (I.) (Koncert)
Národní divadlo, od 09.10.1890 do 09.10.1890 (1x)
Předloha
Koncert D dur pro housle a orchestr - Ludwig van Beethoven
Vyšehrad, symfonická báseň z cyklu Má vlast - Bedřich Smetana
Recitativ a árie z opery Fidelio - Ludwig van Beethoven
Svita pro sólové housle a orchestr - Joseph Joachim Raff
U moře - Franz Schubert
Mám tě v lásce - Edvard Grieg
Fantazie na motivy z Prodané nevěsty - František Ondříček
Popis
Program:

Bedřich Smetana: Vyšehrad; dirigent Adolf Čech

Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle s průvodem orchestru; dirigent Adolf Čech, housle František Ondříček

Ludwig van Beethoven: Recitativ a árie ze zpěvohry Fidelio; zpěv Olga Paršová-Zikešová

Joachim Raff: Suita pro sólové housle a orchestr (Preludio, Minuetto, Aria, Moto perpetuo); dirigent Adolf Čech, housle František Ondříček

Franz Schubert: U moře; zpěv Jan Skramlík, klavír Augustin Vyskočil

Václav Juda Novotný: Sen; zpěv Jan Skramlík, klavír Augustin Vyskočil

Edvard Grieg: Mám tě v lásce; zpěv Jan Skramlík, klavír Augustin Vyskočil

František Ondříček: Fantasie na motivy z Prodané nevěsty s průvodem klavíru; housle František Ondříček, klavír Augustin Vyskočil
Hraje orchestr Národního divadla. S: Pippich, Z české domácnosti (č).
Inscenátoři
Role
Hra na housle : František Ondříček
Hra na housle : František Ondříček
Hra na klavír : Augustin Vyskočil
Hra na klavír : Augustin Vyskočil
Hra na klavír : Augustin Vyskočil
Sólo na housle : František Ondříček
Hra na klavír : Augustin Vyskočil