Nerone (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 12.12.1998 do 23.04.2000 (17x)
Předloha
Popis
ČESKÁ PREMIÉRA

Nastudováno v italském originále

Technická realizace scény COM-PARS s. r. o., kostýmy zhotoveny v krejčovství Cachaine a v krejčovství Radky Hejdové

Archivní složka sign. SOP 073 obsahuje následující materiál:
- cedule k 1. až 17. představení
- české titulky
- propagační letáky
- upoutávky na výstavu v kuloáru SOP „Boitův Nerone – epitaf italské opery“
- pozvánka na koktejl po premiéře
- programová brožura včetně barevné fotografické vložky
- faktury za výrobu programové brožury a cenový výměr na prodej
- trojsklady do programových brožur s premiérovým obsazením
- měsíční repertoárový plakát s reklamou na Nerona
- propagace opery v systému INFOMAN
- mediální ohlasy včetně zahraničních
- poděkování ředitele SOP všem umělcům a pracovníkům za přípravu a realizaci inscenace
- plakát
- 3 složky fotografií inscenace Josefa Ptáčka
- složka fotografií inscenace Ivana Malého včetně snímků Hany Smejkalové z aranžovacích zkoušek
- složka fotografií inscenace Oldřicha Pernici
- 13 velkoformátových fotografií inscenace Oldřicha Pernici
- složka společenských fotografií Ivana Malého z premiéry
- kontakty a negativy Josefa Ptáčka, kontakty Ivana Malého, kontakty a diapozitivy Oldřicha Pernici, kontakty a negativy Hany Smejkalové
- CD (SOP) s audionahrávkou opery
- 14 snímků makety scény Šimona Cabana
- 5 kopií kostýmních návrhů Tomáše Kypty


Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha, spoluúčinkují Pražský mužský sbor, externí sbor a kompars Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Arrigo Boito
Inscenátoři
Spolupracovali
Asistent režie : Milena Vraná
II. dirigent : Přemysl Charvát
Hlavní inspicient : Olga Hlavsová
Pomocná režie : Lubor Cukr, Ctibor Drmela
Tlumočník : Milena Vraná
Fotogalerie
Nerone 12.12.1998 celková scéna
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 celková scéna (Valerij Popov, Zora Jehličková, Ulf Paulsen)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 celková scéna (Vladimír Chmelo - Fanuel, Eva Garajová - Rubria)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 celková scéna, uprostřed Jurij Gorbunov (Simon Mago)
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 celková scéna, uprostřed V.Popov(Nerone),V.Chmelo(Fanuel) a E.Garajová(Rubria)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 celková scéna, uprostřed Valerij Popov (Nerone)
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 Damir Basyrov (Fanuel), Adele Cossi (Rubria)
Foto: Ivan Malý
Nerone 12.12.1998 Damir Basyrov (Fanuel), Adele Cossi (Rubria)
Foto: Ivan Malý
Nerone 12.12.1998 Damir Basyrov (Fanuel), Sonia Marinova (Asteria)
Foto: Ivan Malý
Nerone 12.12.1998 Eva Garajová (Rubria), Vladimír Chmelo (Fanuel)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 Eva Garajová (Rubria), Zora Jehličková (Asteria), Vladimír Chmelo (Fanuel)
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 Jan Markvart (Nerone)
Foto: Ivan Malý
Nerone 12.12.1998 Jan Markvart (Nerone)
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 Jan Markvart (Nerone), Bohdan Petrovič (Gobrias)
Foto: Ivan Malý
Nerone 12.12.1998 Jurij Gorbunov (Simon Mago)
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 Jurij Gorbunov (Simon Mago), Vladimír Chmelo (Fanuel)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 Krasimir Derilov (Tigellino), Valerij Popov (Nerone)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 sborová scéna
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 Sonia Marinova (Asteria), Damir Basyrov (Fanuel), Adele Cossi (Rubria)
Foto: Ivan Malý
Nerone 12.12.1998 Sonia Marinova (Asteria), Ulf Paulsen (Simon Mago)
Foto: Ivan Malý
Nerone 12.12.1998 Ulf Paulsen (Simon Mago)
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 Ulf Paulsen (Simon Mago), Lubomír Havlák (Gobrias)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 Valerij Popov (Nerone), Krasimir Derilov (Tigellino)
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 Valerij Popov (Nerone), Vladimír Chmelo (Fanuel), Eva Garajová (Rubria)
Foto: Josef Ptáček
Nerone 12.12.1998 Vladimír Chmelo (Fanuel), Eva Garajová (Rubria)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 Vladimír Chmelo (Fanuel), Eva Garajová (Rubria), Zora Jehličková (Asteria)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 Zora Jehličková (Asteria), Jurij Gorbunov (Simon Mago)
Foto: Oldřich Pernica
Nerone 12.12.1998 Zora Jehličková (Asteria), Vladimír Chmelo (Fanuel), Eva Garajová (Rubria)
Foto: Josef Ptáček