Nerone (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 12.12.1998 do 23.04.2000 (17x)
Předloha
Popis
ČESKÁ PREMIÉRA

Nastudováno v italském originále

Technická realizace scény COM-PARS s. r. o., kostýmy zhotoveny v krejčovství Cachaine a v krejčovství Radky Hejdové
Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha, spoluúčinkují Pražský mužský sbor, externí sbor a kompars Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Arrigo Boito
Inscenátoři
Spolupracovali
Asistent režie : Milena Vraná
II. dirigent : Přemysl Charvát
Hlavní inspicient : Olga Hlavsová
Pomocná režie : Lubor Cukr, Ctibor Drmela
Tlumočník : Milena Vraná