Ztracený dopis (Činohra)
Stavovské divadlo, od 22.04.1937 do 27.06.1937 (11x)
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Štěpán Tipatescu : Otto Rubík
Agamemnon Dandanache : Jaroslav Vojta
Zaharia Trahanache : František Smolík
Zoja Trahanacheová : Míla Pačová
Tache Farfuridi : František Roland
Iordache Branzovenescu : Stanislav Neumann
Nae Catavencu : Ladislav Pešek
Popescu : Jiří Dohnal
Jiří Tristanda : Jan Pivec
Nespokojený občan : Jaroslav Průcha
Tekica : Jiří Vasmut
1. volič : Eduard Blažek