Nabucco (Opera)
Státní opera, od 15.02.2024
Popis
Dramatický operní příběh o podmanění Izraelitů babylónským králem zůstává dodnes jedním z nejznámějších děl Giuseppa Verdiho. Fenomenální sborové scény, extrémně vypjaté virtuózní árie a také stále aktuální témata o expanzivní válce, touze po moci, zradě, intrikách, lásce, životě a smrti jsou důvodem, proč je Nabucco stálou součástí repertoáru operních divadel. Titulním hrdinou je skutečná historická postava, babylónský král Nabuchodonozor. Příběh začíná zničením historického Šalomounova chrámu v roce 587 př. Kr. Nabuchodonozorova (Nabuccova) konverze k judaismu a propuštění Židů z babylónského zajetí jsou však již literární fikcí Verdiho libretisty stejně jako komplikované vztahy v Nabuccově rodině a svár jeho dvou nevlastních dcer o lásku téhož muže i o trůn. Libreto tak volně spojilo historické reálie s biblickou legendou i básnickou fantazií a umožnilo Giuseppu Verdimu v jeho třetí opeře poprvé naplno prokázat ohromnou uměleckou sílu.
Mimořádný úspěch opery při premiéře v milánské La Scale roku 1842 odstartoval cestu osmadvacetiletého skladatele ke slávě. Nejslavnější sborová operní scéna „Va, pensiero, sull‘ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech) vyjadřovala naději hebrejských exulantů na svobodu. Ve Verdiho době se stala symbolem odporu Italů proti rakouské nadvládě, neoficiální národní hymnou tehdy ještě nesjednocené a nesvobodné Itálie, a roli politického apelu si udržela dodnes. Verdiho libretista našel inspiraci v Žalmu 137 a na žalmech a biblické symbolice založil svou koncepci současné inscenace také režisér Tomáš Ondřej Pilař.

Autorem tapisérie ve 3. jednání je Michal Bačák.

Opera je nastudována v italském originále, v představení jsou použity české, anglické a německé titulky.
Délka představení 2 hodiny 15 minut, 1 přestávka.
Umělecká koprodukce se Slovenským národním divadlem Bratislava. Účinkuje Orchestr a Sbor Státní opery, Balet Opery Národního divadla a členky Baletní školy Olgy Kyndlové.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Temistocle Solera
Inscenátoři
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Anna Novotná Pešková
Asistent choreografie : Anežka Kalkusová
Asistent režie : Petr Jirsa, Adam Born
2. sbormistr : Adolf Melichar
Hlavní inspicient : Miroslava Moulíková
Mistr světel : Hynek Dörner
Mistr zvuku : Tomáš Mugrauer
Produkce : Štěpán Piňos
Světelný design : Daniel Tesař
Světelná inspice : Jan Adam, Marie Anna Valíčková
Umělecký ředitel výroby : Martin Černý
Vedoucí baletu Opery Národního divadla : Jiří Hejna
Vedoucí garderoby : Lenka Havlíčková
Vedoucí maskérny : Anna Škvorová
Vedoucí hudebního nastudování : Šárka Knížetová
Vedoucí jevištního provozu : Pavel Dautovský
Vedoucí výroby dekorací : Zdeněk Stěhule
Vedoucí výroby kostýmů a vlásenek : Aleš Frýba