Vít Šantora
Životopis
Tenorista. Pochází z Litoměřic. V roce 2014 absolvoval Konzervatoř v Teplicích pod vedením Mgr. Jitky Slavíčkové. Navázal na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde studuje ve třídě prof. Ivana Kusnjera. Vzdělání si dále obohatil účastí na Mezinárodních interpretačních kurzech v Mißlareuthu u basisty Thomase Thomaschkeho. Věnuje se domácí i zahraniční koncertní činnosti, např. se představil na koncertech v rámci festivalu Mitte Europa. Doposud se věnoval divadelní praxi v produkci HAMU, vystoupil v operách Bohuslava Martinů jako Kočkarjov v Ženitbě a Oskar v opeře Dvakrát Alexandr. V divadelní sezoně 2016/2017 se představil ve Slezském divadle v Opavě rolí prvního pobudy v Orffově Chytračce a v Národním divadle v Praze rolí Jefeta v Noemově potopě od Benjamina Brittena. S Operou ND nadále spolupracuje.

Aktualizace: březen 2020
Role
Lohengrin premiéra SEZONA 2016/2017 - Druhý brabantský šlechtic
Noemova potopa premiéra SEZONA 2016/2017 - Jefet
Figarova svatba premiéra SEZONA 2017/2018 - Don Curzio
Láska ke třem pomerančům premiéra SEZONA 2018/2019 - Podivíni
Libuše premiéra SEZONA 2018/2019 - Čtvrtý žnec
Matiné ke 196. výročí narození Bedřicha Smetany premiéra SEZONA 2019/2020 - Jeník, Jeník
Figarova svatba (Slezské divadlo Opava) premiéra SEZONA 2021/2022 - Basilio
Plameny premiéra SEZONA 2021/2022 - Pulcinell
Fotogalerie
Figarova svatba - 01.02.2018, Jiří Hájek, Vít Šantora, Lucie Hájková, Miloš Horák, Jevhen Šokalo
Foto: Hana Smejkalová
Lohengrin - 08.06.2017, děkování po 1. premiéře
Foto: Hana Smejkalová
Noemova potopa - 2.10.2016 Urbánek, Zikmundová, Koll, Jalovcová, Horák, Magejová, Šantora, Šimůnková
Foto: Hana Smejkalová