Piková dáma (Opera)
Národní divadlo, od 18.03.1913 do 12.12.1913 (10x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : František Picka
Choreografie : Augustin Berger
Režie : Robert Polák
Role
Heřman : Tadeusz Dura
Hrabě Tomský - Plutus : Emil Burian
Kníže Jelecký : Hilbert Jan Vávra
Čekalinský