Jessika (Opera)
Dne 08.04.1920 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Vrchlický
Inscenátoři
Role
Antonio: Václav Novák (Vlastní)
Bassanio: Jan Fifka (Vlastní)
Lorenzo: Miloslav Jeník (Vlastní)
Tubal: Hynek Lažanský (Vlastní)
Lancelot Gobbo: Mirko (Vladimír) Štork (Vlastní)
Jessika: Marja Bogucká (Vlastní)
Princ aragonský: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Princ marokánský: Rudolf (Josef) Cibulka (Vlastní)
Gondolier: Bedřich Bohuslav (Vlastní)
Hlasatel Porciin: Emil Focht (Vlastní)
Náčelník sboru: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Vévoda benátský: Bohumil Soběský (Vlastní)
Gratiano: Vilém Zítek (Vlastní)
Portie: Gabriela Horvátová (Vlastní)
Shylock: Emil Pollert (Vlastní)