Čertova stěna (Opera)
Dne 20.05.1926 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Eliška Krásnohorská
Inscenátoři
Role
Vok Vítkovic: Jan Konstantin (Vlastní)
Záviš: Božena Kozlíková (Vlastní)
Hedvika: Marie Alexová (Host)
Michálek: Karel Hruška (Vlastní)
Katuška: Ema Miřiovská (Vlastní)
Jarek: Richard Kubla (Vlastní)
Posel královský: Karel Matiasko (Vlastní)
Beneš: Luděk Mandaus (Vlastní)
Rarach: Vilém Zítek (Vlastní)
Ďábelský tanec: baletní sbor (Vlastní)
Fotogalerie
Čertova stěna - 02.02.1924, Emil Burian (Vok Vítkovic)
Čertova stěna - 02.02.1924, Marta Krásová (Záviš)
Foto: Josef Heinrich
Čertova stěna - 02.02.1924, Vlasta Loukotková (Hedvika)
Foto: Karel Váňa