Eugen Oněgin (Opera)
Dne 23.01.1931 v 19:00
Národní divadlo
Inscenátoři
Role
Larina: Marie Šlechtová (Vlastní)
Olga: Marie Pixová (Vlastní)
Filipěvna: Marie Rejholcová (Vlastní)
Lenský: Jaroslav Gleich (Vlastní)
Kníže Gremin: Václav Marek (Vlastní)
Major: Hanuš Thein (Vlastní)
Zářecký: Bohumil Soběský (Vlastní)
Triquet: Karel Hruška (Vlastní)
Taťana: Marie Šponarová (Vlastní)
Eugen Oněgin: Jan Konstantin (Vlastní)
Guillot: Antonín Novotný (Vlastní)
Spolupracovali
Režijní dozor : Hanuš Thein, Neuveden