Otello (Opera)
Dne 24.06.1932 v 19:30
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Arrigo Boito
Inscenátoři
Role
Otello: Jan (Josef) Bartoň (Host)
Jago: Zdeněk Otava (Vlastní)
Desdemona: Marie Šponarová (Vlastní)
Emilie: Marie Pixová (Vlastní)
Cassio: Miloslav Jeník (Vlastní)
Roderigo: Jaroslav Gleich (Vlastní)
Ludovico: Hanuš Thein (Vlastní)
Montano: Mirko (Vladimír) Štork (Vlastní)
Hlasatel: Antonín Novotný (Vlastní)
Jan Bartoň j. h.