Rusalka (Opera)
Dne 17.02.1933 v 19:30
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Kvapil
Inscenátoři
Role
Rusalka: Naďa (Anna) Kejřová (Vlastní)
Princ: Otakar Mařák (Host)
Vodník: Josef Munclingr (Vlastní)
Cizí kněžna: Božena Štěpánová-Kubátová (Host)
Kuchtík: Ema Miřiovská (Vlastní)
Hajný: Karel Hruška (Vlastní)
Lovec: Stanislav Muž (Vlastní)
Čarodějnice: Marta Krásová (Vlastní)
Lesní žínka: Míla Kočová (Vlastní)
Třetí žínka: Marie Pixová (Vlastní)
Jiná žínka: Ota Horáková (Vlastní)
Štěpánová-Kubátová a Otakar Mařák j.h.