Její pastorkyňa (Opera)
Dne 08.04.1941 v 19:30
Národní divadlo
Libreto podle hry Gabriely Preissové.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Leoš Janáček
Inscenátoři
Dirigent: Václav Talich
Režie: Jan Bor
Role
Jenůfa: Ota Horáková (Vlastní)
Stárek: Karel Kalaš (Vlastní)
Rychtář: Luděk Mandaus (Vlastní)
Rychtářka: Marie Veselá (Vlastní)
Pastuchyňa: Štěpánka Štěpánová (Vlastní)
Karolka: Miluše Dvořáková (Host)
Jano: Milada Jirásková (Vlastní)
Barena: Marie Budíková (Vlastní)
Tetka: Libuše Kořímská (Vlastní)
Hlas za scénou: Jaroslav Kubala (Vlastní)
Stařenka Buryjovka: Marta Krásová (Vlastní)
Laca Klemeň: Josef Vojta (Vlastní)
Števa Buryja: Jindřich Blažíček (Vlastní)
Kostelnička Buryjovka: Marie Podvalová (Vlastní)