Prodaná nevěsta (Opera)
Dne 06.11.1951 v 19:00
Smetanovo divadlo
Slavnostní představení k IX. sjezdu Komunistické strany Československa.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Karel Sabina
Inscenátoři
Dirigent: Jaroslav Vogel
Choreografie: Saša Machov
Kostýmy: Jan Sládek
Scéna: Jan Sládek
Role
Krušina: Jan Konstantin (Vlastní)
Ludmila: Ludmila Hanzalíková (Vlastní)
Mařenka: Jaroslava Procházková (Vlastní)
Mícha: Stanislav Muž (Vlastní)
Háta: Marie Veselá (Vlastní)
Vašek: Rudolf Vonásek (Vlastní)
Jeník: Antonín Zlesák (Vlastní)
Kecal: Jaroslav Veverka (Vlastní)
Esmeralda: Jarmila Pechová (Vlastní)
Indián: Emil Bergmann (Vlastní)
Polku tančí: Miroslava Nováková (Vlastní)
Polku tančí: Karel Lukšík (Vlastní), baletní soubor (Vlastní)
Furianta tančí: Marie Šiklová (Vlastní)
Furianta tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Furianta tančí: Věra Nollová (Vlastní)
Furianta tančí: Karel Lukšík (Vlastní), baletní soubor (Vlastní)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Skočnou tančí: Jarmila Pechová (Vlastní)
Skočnou tančí: Marie Šiklová (Vlastní), Jiřina Šiklová (Vlastní)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Skočnou tančí: Jaroslav Mašek (Vlastní), Vladimír Nový (Vlastní)
Skočnou tančí: Emil Bergmann (Vlastní), Jaroslav Švec (Vlastní), Lubomír Krystlík (Vlastní)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Principál komediantů: Lubomír Krystlík (Vlastní)
Fotogalerie
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Antonín Zlesák (Jeník)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Antonín Zlesák (Jeník)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Bohumil Turek (Indián)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Dora Massini (Mařenka)
Foto: Josef Heinrich
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Drahomíra Tikalová (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, František Anelt (Indián), Jaroslav Rohan (Principál komediantů)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Hanuš Thein (Kecal)
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Ivo Žídek (Jeník)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Ivo Žídek (Jeník)
Foto: Josef Heinrich
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Ivo Žídek (Jeník), Jaroslav Veverka (Kecal)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 28.05.1949, Ivo Žídek (Jeník), Jaroslava Procházková (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
<