Její pastorkyňa (Opera)
Dne 06.02.1955 v 19:00
Smetanovo divadlo
Libreto podle hry Gabriely Preissové.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Leoš Janáček
Inscenátoři
Role
Jenůfa: Libuše Domanínská (Vlastní)
Stárek: Jan Konstantin (Vlastní)
Rychtář: Rudolf Asmus (Vlastní)
Rychtářka: Marie Veselá (Vlastní)
Pastuchyňa: Ludmila Hanzalíková (Vlastní)
Karolka: Milada Musilová (Vlastní)
Jano: Věra Cupalová (Vlastní)
Barena: Magda Špaková (Vlastní)
Tetka: Libuše Kořímská (Vlastní)
Hlas za scénou: Ferdinand Kotas (Vlastní)
Stařenka Buryjovka: Věra Krilová (Vlastní)
Laca Klemeň: Beno Blachut (Vlastní)
Števa Buryja: Ivo Žídek (Vlastní)
Kostelnička Buryjovka: Marie Podvalová (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent režie: Milan Macků, Neuveden
Fotogalerie
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Karel Svolinský - scéna 3. jednání
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 (Milada Musilová, Marie Veselá, Ludmila Hanzalíková)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Beno Blachut (Laca Klemeň)
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Ivo Žídek (Števa Buryja)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Ivo Žídek (Števa Buryja), Libuše Domanínská (Jenůfa)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Jan Konstantin (Stárek)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Jaroslav Gleich (Števa Buryja) , Marta Krásová (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Jaroslav Stříška (Laca Klemeň)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Jaroslava Procházková (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Karel Hájek
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Karel Svolinský - scéna 1. jednání
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Libuše Domanínská (Jenůfa)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Libuše Domanínská (Jenůfa), Jaroslav Gleich (Števa Buryja)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Ludmila Červinková (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Marie Podvalová (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Miloslava Fidlerová, Libuše Domanínská, Jaroslav Stříška
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Štěpánka Jelínková (Jenůfa)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955, Beno Blachut (Laca Klemeň), Libuše Domanínská (Jenůfa)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955, Libuše Domanínská (Jenůfa), Marta Krásová (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955, Marta Krásová (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Jaromír Svoboda
Její pastorkyňa - 28.01.1955, Marta Krásová (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Jaromír Svoboda
Kostýmní a scénické návrhy
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Karel Svolinský (kostýmní návrh Kostelnička)
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Karel Svolinský (návrh scény)
Její pastorkyňa - 28.01.1955 Karel Svolinský (návrh scény)