Dvě vdovy (Opera)
Dne 18.12.1955 v 19:00
Smetanovo divadlo
Textové a hudební úpravy
Role
Karolina: Milada Musilová (Vlastní)
Anežka: Drahomíra Tikalová (Vlastní)
Mumlal: Karel Kalaš (Vlastní)
Toník: Rudolf Vonásek (Vlastní)
"Polku" ve 2. jedn. tančí: baletní soubor (Vlastní)
Lidka: Vlasta Ployharová (Host)
Ladislav Podhajský: Antonín Zlesák (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent režie: Vladivoj Jankovský, Neuveden
Režijní dozor : Milada Jirásková, Neuveden
Fotogalerie
Dvě vdovy - 30.06.1953 Antonín Zlesák (Toník), Karel Kalaš (Mumlal), Miloslava Fidlerová (Lidka)
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 baletní scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 Drahomíra Tikalová (Anežka)
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 Ivo Žídek (Ladislav)
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 Ivo Žídek (Ladislav), Karel Kalaš (Mumlal)
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 Karel Kalaš (Mumlal), Marie Podvalová (Anežka), Maria Tauberová (Karolina)
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 Marie Podvalová (Anežka)
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 Marie Podvalová (Anežka), Ivo Žídek (Ladislav)
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 Marie Podvalová (Anežka), Maria Tauberová (Karolina)
Foto: Jaromír Svoboda
Dvě vdovy - 30.06.1953 Zdeněk Rossmann - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Kostýmní a scénické návrhy
Dvě vdovy - 30.06.1953 Zdeněk Rossmann - návrh scény
Dvě vdovy - 30.06.1953 Zdeněk Rossmann - návrh scény