Boris Godunov (Opera)
Dne 12.03.1975 v 19:00
Smetanovo divadlo
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor - sbormistr Markéta Kühnová. Obraz Vasila Blaženého upravil Ippolitov Ivanov.
Inscenátoři
Role
Boris Godunov: Antonín Švorc (Vlastní)
Pimen: Karel Petr (Host)
Rangoni: Karel Hanuš (Vlastní)
Varlaam: Ladislav Neshyba st. (Vlastní)
Misail: Milan Karpíšek (Vlastní)
Nikitič: Miroslav Kratochvíl (Vlastní)
Jurodivý: Rudolf Vonásek (Vlastní)
Miťucha: Miroslav Šindelář (Vlastní)
Jezuita: Miroslav Šindelář (Vlastní), Karel Macho (Vlastní)
Jezuita: Vojtěch Svoboda (Vlastní), Miroslav Hába (Vlastní)
Xenie: Zora Jehličková (Vlastní)
Chůva: Růžena Radová (Vlastní)
Ščelkalov: Jaroslav Majtner (Vlastní)
Strážný: Jiří Joran (Vlastní)
Bojar Chruščov: Jan Uhlíř (Vlastní)
Fjodor: Věra Starková (Vlastní)
Kníže V. I. Šujskij: Zdeněk Jankovský (Vlastní)
Lžidimitrij: Jaroslav Stříška (Vlastní)
Marina z Mníšku: Libuše Prylová (Vlastní)
Šenkýřka: Jaroslava Procházková (Vlastní)
Osobní bojar: Karel Dobr (Vlastní)
Spolupracovali
Fotogalerie
Boris Godunov - 07.11.1974 (Miroslav Frydlewicz, Antonín Švorc, Beno Blachut)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974 (Zora Jehličková, Růžena Radová, Marie Veselá)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Antonín Švorc (Boris Godunov)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Eduard Haken (Pimen)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Jaroslav Horáček (Boris Godunov)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Karel Berman (Rangoni)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Libuše Márová (Marina z Mníšku), Ivo Žídek (Lžidimitrij)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Rudolf Vonásek (Jurodivý)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Věra Starková (Fjodor), Antonín Švorc (Boris Godunov)
Foto: Jaromír Svoboda