Tajemství (Opera)
Dne 26.12.1983 v 19:30
Národní divadlo
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Eliška Krásnohorská
Inscenátoři
Dirigent: Zdeněk Košler
Kostýmy: Olga Filipi
Režie: