Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1981/1982

Česká filharmonie
Hudební a taneční škola, Praha
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze (Tylovo divadlo od 10.06.1982 do 11.06.1982)
Chorea Bohemica
Vánoční představení (Chorea Bohemica) (Tylovo divadlo od 12.12.1981 do 12.12.1981)
Komická opera Berlín
Madame Butterfly (Komická opera, Berlín) (Smetanovo divadlo od 02.11.1981 do 03.11.1981)
Figarova svatba (Komická opera Berlín, NDR) (Smetanovo divadlo od 06.11.1981 do 07.11.1981)
Neudáno
Slavnostní shromáždění k 100. výročí narození Georgi Dimitrova (Smetanovo divadlo od 15.06.1982 do 15.06.1982)
Slavnostní koncert k 112. výročí narození V. I. Lenina (Smetanovo divadlo od 22.04.1982 do 22.04.1982)
Ke kořenům krásy (Smetanovo divadlo od 29.01.1982 do 29.01.1982)
Nizozemské taneční divadlo
Symfonie D dur (3. věta) (Nizozemské taneční divadlo) (Smetanovo divadlo od 18.05.1982 do 18.05.1982)
Symphony of Psalms (Žalmová symfonie) (Nizozemské taneční divadlo) (Smetanovo divadlo od 18.05.1982 do 18.05.1982)
Polní mše (Nizozemské taneční divadlo) (Smetanovo divadlo od 18.05.1982 do 18.05.1982)
Dětské hry (Nizozemské taneční divadlo) (Smetanovo divadlo od 19.05.1982 do 19.05.1982)
Snové tance (Nizozemské taneční divadlo) (Smetanovo divadlo od 19.05.1982 do 19.05.1982)
Po zarostlém chodníčku (Nizozemské taneční divadlo) (Smetanovo divadlo od 19.05.1982 do 19.05.1982)
Sinfonietta (Nizozemské taneční divadlo) (Smetanovo divadlo od 19.05.1982 do 19.05.1982)
Státní akademické divadlo opery a baletu Mongolské lidové republiky
Ústřední výbor Národní fronty
Velké divadlo Moskva, SSSR
Romeo a Julie (Velké divadlo, Moskva) (Smetanovo divadlo od 28.05.1982 do 30.05.1982)
Láskou za lásku (Velké divadlo, Moskva) (Smetanovo divadlo od 29.05.1982 do 29.05.1982)