Seznam představení (František Zuna)
Jan Hus (Akademičtí ochotníci) - Činohra, sezona 1903/1904
28.05.1904 , 18:30, Národní divadlo (jediné provedení) (Štěpán Páleč)
04.04.1929 , 19:00, Stavovské divadlo (premiéra) (Mistr Štěpán z Pálče)
06.04.1929 , 14:30, Stavovské divadlo (derniéra) (Mistr Štěpán z Pálče)
27.09.1928 , 19:00, Stavovské divadlo (jediné provedení) (Josef Jiří Švec)
02.04.1927 , 18:30, Stavovské divadlo (premiéra) (Přibík Jeníšek)
07.11.1927 , 18:45, Stavovské divadlo (derniéra) (Přibík Jeníšek)
Tylovo matinée - Ostatní, sezona 1925/1926
05.07.1926 , 10:30, Stavovské divadlo (jediné provedení) (Král Václav IV.)