Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) (Činohra)
Dne 02.04.1927 v 18:30
Stavovské divadlo
Slavn.předst. Klubu Omladinářů-Devadesátníků na paměť výročí úmrtí JUC.Antonína Čížka.S:Soukup, Proslov a Foerster, Slavnostní předehra (konc.prov.).
Inscenátoři
Role
Verena: Pavla Hojerová (Host)
Falu-Eliab: Josef Růžička (Host)
Rebeka: Marie Franclová (Host)
Jehud: Miloslava Mellanová (Host)
Veronika: Anna Turečková (Host)
Mikuláš Peldřimovský: Ladislav Šaloun (Host)
Bohulib Kachna: Josef Tajovský (Host)
Erazim Ješinovský: Karel Tomsa (Host)
P. Valerianus Magnus: Josef Beneš (Host)
P. Fr. Rozražovský: Jaroslav Altmann (Host)
Doktor Justus Gebhardus: Václav Finger (Host)
Přibík Jeníšek: František Zuna (Host)
Vojtěch Choltic: Rudolf Fejfar (Host)
Pavel Prsten: Karel Tomsa (Host)
Michael Žamberský: Šašek (Host)
Tomáš Dentulin: Břetislav Heinc (Host)
Ondřej Jakobides: Jaroslav Rudloff (Host)
Jakub Luciper: Břetislav Heinc (Host)
Jan Mydlář: Karel Hlava (Host)
Vilém Kaplíř ze Sulevic: Rudolf Budil (Host)
Kilián Šípek: Michael Jiříkovský (Host)
Heinrich Mates hrabě z Thurnu: Otakar Zuna (Host)
Slavnostní představení Klubu Omladinářů-Devadesátníků na paměť výročí úmrtí JUC. Antonína Čížka, nadšeného předbojovníka naší samostatnosti. Za spoluúčasti členů býv. dram. kroužku Slavie. Píseň exulantů zapěje Pěvecký sbor Sokola pražského řízením sbormistra A. Rychlíka. Komparsy: členové Sokola.