Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) (Činohra)
Dne 07.11.1927 v 18:45
Stavovské divadlo
Slavn.předst. Klubu Omladinářů-Devadesátníků na paměť výročí úmrtí JUC.Antonína Čížka.S:Soukup, Proslov a Foerster, Slavnostní předehra (konc.prov.).
Inscenátoři
Role
Verena: Pavla Hojerová (Host)
Falu-Eliab: Josef Růžička (Host)
Rebeka: Marie Franclová (Host)
Jehud: Miloslava Mellanová (Host)
Veronika: Anna Turečková (Host)
Mikuláš Peldřimovský: Ladislav Šaloun (Host)
Bohulib Kachna: Josef Tajovský (Host)
Erazim Ješinovský: Jan Popel (Host)
P. Valerianus Magnus: Josef Beneš (Host)
P. Fr. Rozražovský: Jaroslav Altmann (Host)
Doktor Justus Gebhardus: Václav Finger (Host)
Přibík Jeníšek: František Zuna (Host)
Vojtěch Choltic: Rudolf Fejfar (Host)
Pavel Prsten: Jan Popel (Host)
Michael Žamberský: Žamberský-Lašek (Host)
Tomáš Dentulin: Břetislav Heinc (Host)
Ondřej Jakobides: Jaroslav Rudloff (Host)
Jakub Luciper: Břetislav Heinc (Host)
Jan Mydlář: Karel Hlava (Host)
Vilém Kaplíř ze Sulevic: Rudolf Budil (Host)
Kilián Šípek: Vilém Vraný (Host)
Heinrich Mates hrabě z Thurnu: Otakar Zuna (Host)
Slavnostní představení ve prospěch postavení pomníku Arnoštu Denisovi v Praze. Sehraje dramatický odbor Politického klubu Omladinářů-Devadesátníků v Praze. Hymny československá a francouzská.