Jan Hus (Ústřední spolek čsl. profesorů) (Činohra)
Dne 04.04.1929 v 19:00
Stavovské divadlo
Předloha
Slavnostní představení Ústředního spolku čsl. profesorů k oslavě 75. narozenin Jana Voborníka.
Inscenátoři
Role
Václav IV.: Otakar Zuna (Host)
Žofie: Marie Franclová (Host)
Mistr Jan Hus: Ladislav Šaloun (Host)
Mistr Jeroným Pražský: Jaroslav Rudloff (Host)
Mistr Štěpán z Pálče: František Zuna (Host)
Mistr Stanislav ze Znojma: Karel Freitag (Host)
Mistr Albík z Unčova: Karel Kolár (Vlastní)
Jan Žižka z Trocnova: Rudolf Fejfar (Host)
Jan z Chlumu: Karel Hlava (Host)
Václav z Dubé: Jaroslav Rudloff (Host)
Petr z Mladenovic: Jaroslav Vonka (Host)
Řehoř: Jindřich Král (Host)
Johánek Ortlinův: Vojtěch Lorenz (Host)
Páže: Irma Karásková (Host)
Zikmund: Karel Kolár (Vlastní)
Kardinál legát Petr d´Angeli: František Šlechta (Host)
Kardinál francouzský Petr d´Ailly: Gabriel Peroutka (Host)
Kardinál Zabarella: Josef Beneš (Host)
Mikuláš, biskup Nazaretský: Josef Danihelovský (Host)
Mistr Didakus: Karel Freitag (Host)
Mistr Michal de Causis: Vojtěch Lorenz (Host)
Kardinál Colonna: Jindřich Král (Host)
Falckrabí Ludvík: Karel Vraný (Host)
Vdova Fida: Anna Turečková (Host)
Žalářník v zámku Gottliebenském: Jan Herkner (Host)
Slavnostní představení Ústředního spolku čsl. profesorů k oslavě 75. narozenin Jana Voborníka.