Kristýna Drdová
Životopis
Maskérka, od 1. 1. 2022 vedoucí maskérny historické budovy Národního divadla, předtím na pozici řadové pracovnice.
Spolupráce na inscenacích
Rusalka premiéra SEZONA 2008/2009 - Vedoucí maskérny
Jakobín premiéra SEZONA 2011/2012 - Vedoucí maskérny
Sen čarovné noci premiéra SEZONA 2015/2016 - Vedoucí maskérny