Bloudění Jindřicha od Věže (Činohra)
Prozatímní divadlo, od 30.05.1941 do 29.09.1941 (12x)
Popis
Archivní složka sign. Č 69a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- přehled představení
- rozpočet výpravy
- dopis výtvarníka scény k výpravě
- smlouva s autory
- 3 výstřižky z tisku
- sada čb fotografií (celky scény, portréty)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 587
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 671
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 675
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 676
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 703
Inscenátoři
Role
Maestro Benvenuto : Václav Vydra st.
Jindřich od Věže : Ladislav Boháč
Sobek : Jan Pivec
Elbruš : Karel Houska
Frenclin : Josef Gruss
Jan Štuka : Karel Kolár
Albert Štuka : Bohumil Vávra
Ješek od Kamene : Ladislav Pešek
Kněz : Rudolf Deyl
Doktor : Karel Šott
Kostelník : Stanislav Neumann
Bratr Jan : Karel Houska
První halapartník : Eduard Blažek
Druhý halapartník : František Velebný
Krejčí : Vilém Pražský
Zvonař : Eduard Blažek
Řezník : Jiří Krejza
Měšťan : Viktor Roubal
První žena z lidu : Marie Ježková
Druhá žena z lidu : Vlasta Zelenková
Třetí žena z lidu : Pavla Moorová, Růžena Lysenková
Čtvrtá žena z lidu : Jarmila Balašová
Pátá žena z lidu : Neuveden, Pavla Moorová