Pozdní láska (Činohra)
Tylovo divadlo, od 31.10.1952 do 03.07.1955 (106x)
Textové a hudební úpravy
Překlad : Antonín Kurš
Inscenátoři
Role
Fělicata Antonovna Šablovová : Zdenka Baldová, Marie Vášová, Ilona Kubásková
Gerasim Porfirjič Margaritov : Jiří Plachý st., Jaroslav Průcha, Vladimír Řepa
Nikolaj Andrejič Šablov : Miroslav Doležal, Karel Höger, Václav Švorc
Varvara Charitonovna Lebědkinová : Vlasta Fabianová, Marie Glázrová
Spolupracovali
Asistent režie : Václav Švorc
Fotogalerie
Pozdní láska - 31.10.1952 Miroslav Doležal (Nikolaj Andrevič Šablov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 J. Průcha ( Margaritov), K. Höger (Šablov), J. Petrovická (Ludmila)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jaroslav Mareš (Dormědont)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jaroslav Mareš (Dormědont), Marie Vášová (Fělicata Antonovna Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jaroslav Průcha (Gerasim Porfirjič Margaritov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jiří Plachý st. (Gerasim Portfirjič Margaritov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jiřina Petrovická (Ludmila)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Jiřina Petrovická (Ludmila), Karel Höger (Nikolaj Andrejič Šablov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Karel Höger (N. A. Šablov), Marie Glázrová (V. Ch. Lebědkinová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Karel Höger (Nikolaj Andrejič Šablov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Marie Glázrová (V. Ch.Lebědkinová), Karel Höger (N. A. Šablov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Marie Glázrová (Varvara Charitonovna Lebědkinová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Marie Vášová (Fělicata Antonovna Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Marie Vášová (Fělicata Antonovna Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Miroslav Doležal (N. A. Šablov) Marie Vášová (F. A. Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Václav Švorc (Dormědont), Zdenka Baldová (F. A. Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Vladimír Leraus (Onufrij Potapyč Dorodnov)
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Vlastislav Hofman - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Pozdní láska - 31.10.1952 Zdenka Baldová (Fělicata Antonovna Šablovová)
Foto: Karel Drbohlav