Akademie ve prospěch Ústřední jednoty herecké (Ostatní)
Národní divadlo, od 16.05.1888 do 16.05.1888 (1x)
Předloha
Ach, není tu, není - Antonín Dvořák
Posel jara - J. Schmitt
Jarní píseň - Karel Bendl
O, jak jsi krásná - Emanuel Chvála
Koncert pro housle - Niccolo Paganini
Z českého lidu - Karel Bendl
Tarantella di bravura - Franz Liszt
Šperková árie z opery Faust a Markétka - Charles Gounod
Rondo scherzoso - Ferdinand Laub
S: Müller, Na nádraží (č). Premiéra dop.
Inscenátoři
Role