Posel (nerealizovaná inscenace) (Činohra)
Stavovské divadlo, od 13.04.1939 do 13.04.1939
Předloha
Popis
Nerealizovaná inscenace.

Archivní složka sign. Č 885cc obsahuje následující materiál:
- koncept dopisu vedení Činohry a ředitele Národního divadla Výboru Národního souručenství ve věci povolení hry (23. 5. 1939)
- odkaz na anonci inscenace v časopisu ND
- obsazení umělců a inscenačního týmu sestavené z přípisů v pracovních textech
- rozpočet výpravy

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 208
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 209
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 443
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3145
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3361
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3448
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3448a
Inscenace se neuskutečnila. Pravděpodobně v den generální zkoušky byla z politických důvodů zrušena.
Inscenátoři
Režie : Jan Bor
Role
Tomáš Roh : Václav Vydra st.
Petr Skalník : Ladislav Boháč
Matyáš Roh : Jaroslav Vojta
Bratr Ondřej : Jaroslav Průcha