Černohorci (Opera)
Národní divadlo, od 08.05.1886 do 14.06.1886 (5x)
Předloha
S: Bendl, Jihoslovanská rhapsodie pro velký orchestr (konc. prov.). Nové dekorace v 1. a 2.j.: Hornaté krajiny.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Josef Otakar Veselý
Inscenátoři
Role
Kníže Petr II. Petrovič Njeguš : Bohumil Benoni, Josef Lev
Nikola Kněževič : Leopold Stropnický
Miloš Martinovič : Václav Soukup, Antonín Vávra
Ljubota : Karel Čech
Husein : Vilém Heš
Tanec "Kolo" : Augustin Berger
Tanec "Orientální taneční fantasie" : Marie Zieglerová
Tanec "Orientální taneční fantasie" : Adéla Zieglerová
Tanec "Orientální taneční fantasie" : Zdeňka Štemberová
Tanec "Kolo" : baletní sbor
Tanec "Orientální taneční fantasie" : baletní sbor