Spletitý případ (Činohra)
Národní divadlo, od 18.09.1919 do 25.01.1920 (6x)
S: Bartoš, Primo vere (č) a Šarlih, Dohra (č). V repr. s: Shaw, Černá dáma sonetů (č).
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Barbemolle : Rudolf Deyl
Lagoupille : Jaroslav Hurt
Předseda : Karel Kolár
Alfréd : Eugen Viesner
První přísedící : Karel Váňa
Druhý přísedící : Josef Polák
Zapisovatel : Jaroslav Suda