Veta za vetu (Činohra)
Dne 09.11.1914 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Vincentio: Karel Želenský (Vlastní)
Angelo: Richard Schlaghammer (Vlastní)
Escalus: František Matějovský (Vlastní)
Claudio: Rudolf Deyl (Vlastní)
Lucio: Eduard Tesař (Vlastní)
Šlechtic: Karel Jíra (Vlastní)
Jiný šlechtic: Karel Vaníček (Vlastní)
Žalářník: Eugen Viesner (Vlastní)
Petr: Karel Novák (Vlastní)
Loket: Vladimír Merhaut (Vlastní)
Pěna: Otto Boleška (Vlastní)
Pompejus: Karel Mušek (Vlastní)
Strachomor: Jan Šafařík (Vlastní)
Bernardin: Karel Váňa (Vlastní)
Sloužící: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Isabella: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Marianna: Anna Suchánková (Vlastní)
Julietta: Eva Vrchlická (Vlastní)
Francisca: Jarmila Kronbauerová (Vlastní)
Paní Stržená: Terezie Brzková (Vlastní)