Posel (nerealizovaná inscenace) (Činohra)
Dne 13.04.1939 v 10:00
Stavovské divadlo
Předloha
Inscenace se neuskutečnila. Pravděpodobně v den generální zkoušky byla z politických důvodů zrušena.
Inscenátoři
Režie: Jan Bor
Role
Tomáš Roh: Václav Vydra st. (Vlastní)
Barbora: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Anna: Olga Scheinpflugová (Vlastní)
Petr Skalník: Ladislav Boháč (Vlastní)
Matyáš Roh: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Bratr Ondřej: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Posel: Zdeněk Štěpánek (Vlastní)
Uskutečnila se patrně pouze generální zkouška. Hodina není známa, údaj je pouze orientační.