Jan Žižka (Činohra)
Dne 27.09.1903 v 19:00
Národní divadlo
Slavnostní představení v předvečer kladení základního kamene k pomníku Mista Jana Husa. S: Čech, Hus (báseň). Derniéra odp.
Inscenátoři
Role
Sigmund: Karel Želenský (Vlastní)
Jiří: Josef Pasler (Vlastní)
Náměstek legátův: Robert Polák (Vlastní)
Jan Železný: Josef Richter (Vlastní)
Michal: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Pipo Spano: Josef Karásek (Vlastní)
Kašpar Šlik: Emil Focht (Vlastní)
Komorník králův: Rudolf Kafka (Vlastní)
Záviše Černý z Garbova: Alois Sedláček (Vlastní)
Kapitán kumánský: Rudolf Innemann (Vlastní)
Jan Žižka z Trocnova a Kalicha: Eduard Vojan (Vlastní)
Jan Roháč z Dubé: Karel Hašler (Vlastní)
Kuneš z Bělovic: Eugen Viesner (Vlastní)
Zbyněk Buchovec z Buchova: Bedřich Bohuslav (Vlastní)
Louda z Chlumčan: František Bartoš (Vlastní)
Michal Koudele ze Žitenic: Josef Loos (Vlastní)
Mikát Brada Odraný: Karel Kindl (Vlastní)
Jan Laudát: Karel Mušek (Vlastní)
Vilém z Pernštejna: Josef Šmaha (Vlastní)
Petr Strážnický z Kravař: Pravoslav Řada (Vlastní)
Václav Strážnický: František Matějovský (Vlastní)
Vaněk Černohorský z Boskovic: Jan Vávra (Vlastní)
Smil z Kunštátu: Karel Pulc (Vlastní)
Jan Tovačovský z Cimburka: Josef Polák (Vlastní)
Jimram: Vítězslav Bartoš (Vlastní)
Zbyněk: Karel Kindl (Vlastní)
Oldřich: Josef Žižka (Vlastní)
Jan Všembera z Boskovic: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Jan Lhotský ze Ptení: Emil Pollert (Vlastní)
Hartneid z Lichtenštejna: Karel Hašler (Vlastní)
Jiří ze Šternberka: Alois Snopek (Vlastní)
Jan hrabě z Hardeka: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Vilém Kostka z Postupic: Josef Loos (Vlastní)
Hlas z Kamenice: Josef Holub (Vlastní)
Václav z Jenštejna: Josef Kaválek (Vlastní)
Jan Městecký z Opočna: Karel Želenský (Vlastní)
Jan Chudoba z Ralska: Karel Kindl (Vlastní)
Čeněk z Vartenberka: Josef Karásek (Vlastní)
Jan Hvězda z Vicemilic: Karel Pulc (Vlastní)
Purkmistr pražský: Rudolf Innemann (Vlastní)
Vaněk, řečený Pivo: Alois Sedláček (Vlastní)
Prokop Závada: Josef (Jan) Havelský (Vlastní)
Jakub: Robert Polák (Vlastní)
Šimon od bílého lva: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Jan Kramář: Josef Vintika (Vlastní)
Jeronym Šrol: Richard Klír (Vlastní)
Hrdoňka: Rudolf Kafka (Vlastní)
Hedvika: Emil Focht (Vlastní)
Šilink: Josef Javůrek (Vlastní)
Pavel z domu rychtářova: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Vaněk Charvát: Josef Pasler (Vlastní)
Jan Charvát: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Aleš: Alois Sedláček (Vlastní)
Kněz Jan Rokycana: Jakub Seifert (Vlastní)
Jan Želivský: Jan Vávra (Vlastní)
Kněz Martin: Josef (Jan) Havelský (Vlastní)
M. Křišťan z Prachatic: Pravoslav Řada (Vlastní)
M. Jakoubek ze Stříbra: Josef Polák (Vlastní)
M. Engliš: Karel Bašek (Vlastní)
M. Příbram: Josef Kaválek (Vlastní)
Kněz Vilém: Jan Petrus (Vlastní)
Městský písař pražský: Karel Váňa (Vlastní)
Trojanek: Jindřich Mošna (Vlastní)
Vítek: Karel Hašler (Vlastní)
Purkmistr brněnský: Václav Zintl (Vlastní)
Kutnohorský měšťan: Karel Mušek (Vlastní)
Jiný měšťan kutnohorský: Karel Váňa (Vlastní)
Gunther: František Gerlický (Vlastní)
Pavel: František Matějovský (Vlastní)
Posel: Karel Mušek (Vlastní)
Jiný posel: Eugen Viesner (Vlastní)
Posel Orebských: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Posel Táborských: František Gerlický (Vlastní)
Vrah: Rudolf Innemann (Vlastní)
Uherský hejtman: Josef Kaválek (Vlastní)
Uherský voják: Vilém Petržilka (Vlastní)
Cepník z vojska Žižkova: Karel Bašek (Vlastní)
Pachole královo: Vilma Hassmannová (Vlastní)
Sluha na pražské radnici: Josef Stach (Vlastní)
Anna: Marie Ryšavá (Vlastní)
Kateřina: Hana Kvapilová (Vlastní)
Maří: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Stařena pražská: Marie Pštrossová (Vlastní)
Podruhyně pražská: Ludmila Danzerová (Vlastní)
Mladá měšťanka pražská: Růžena Kolárová (Vlastní)
Stařena z Kutné Hory: Anežka Archlebová (Vlastní)
Měšťanka kutnohorská: Berta Formanová (Vlastní)
Jiná kutnohorská měšťanka: Marie Kodetová (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Helena Towarnická (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Marie Matějíčková (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Marie Papírníková (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Karla Popelková (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Tereza Hálová (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Marie Schmiedlová (Vlastní)
Dítě z Kutné Hory: Ladislav Opplt (Dětská role)
Dítě z Kutné Hory: Žofie Boušková (Dětská role)
Fotogalerie
Jan Žižka - 04.07.1903, Eduard Vojan (Jan Žižka z Trocnova a Kalicha)
Jan Žižka - 04.07.1903, Eugen Viesner (Kuneš z Bělovic)