Mnoho povyku pro nic (Činohra)
Dne 16.02.2001 v 19:30
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Don Pedro: Tomáš Petřík (Vlastní)
Benedick: Filip Blažek (Host)
Claudio: Martin Preiss (Vlastní)
Baltazar: Tomáš Racek (Host)
Don John: Ondřej Pavelka (Vlastní)
Borachio: Petr Bláha (Vlastní)
Konrád: Vilém Udatný (Vlastní)
Leonato: Alois Švehlík (Vlastní)
Héró: Kateřina Winterová (Vlastní)
Beatrice: Hana Ševčíková (Vlastní)
Antonio: Jiří Kodet (Vlastní)
Margareta: Sabina Králová (Vlastní)
Ursula: Jana Janěková ml. (Vlastní)
Mnich Francis: Karel Pospíšil (Vlastní)
Dogberry: Miroslav Donutil (Vlastní)
Verges: Bronislav Poloczek (Vlastní)
Notář: Miloš Nesvadba (Vlastní)
První stráž: Viktor Dvořák (Posluchač DAMU)
Druhá stráž: Petr Vágner (Externí spolupráce)
Chlapec: Jaroslav Slánský (Posluchač DAMU)
Spolupracovali
Asistent režie: Leona Primová
Pohybová spolupráce: Václav Luks
Fonetická spolupráce: Zdena Palková
Inspicient: Václav Bláha
Korepetitor: Jana Vychodilová
Fotogalerie
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Alois Švehlík (Leonato), Jiří Kodet (Antonio)
Foto: Oldřich Pernica
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Alois Švehlík, Bronislav Poloczek, Miroslav Donutil
Foto: Oldřich Pernica
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Andrea Bartha - kost. návrhy (1.stráž, Verges, Dogberry, 2.stráž)
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Filip Blažek (Benedick)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Hana Ševčíková (Beatrice), Alois Švehlík (Leonato)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Hana Ševčíková, Dana Verzichová, Alois Švehlík
Foto: Oldřich Pernica
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Kateřina Winterová (Héró), Martin Preiss (Claudio)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Martin Preiss, Alois Švehlík, Tomáš Petřík
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Miroslav Donutil (Dogberry), Bronislav Poloczek (Verges)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Miroslav Donutil (Dogberry), Bronislav Poloczek (Verges)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, návrhy kostýmů (Don John, Claudio, Benedick, Don Pedro, Baltazar)
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Tomáš Petřík, Martin Preiss, Alois Švehlík, Filip Blažek
Foto: Hana Smejkalová
Kostýmní a scénické návrhy
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Andrea Bartha - návrhy kostýmů (Ursula, Beatrice, Héró, Margareta